Kontakt

Fundacja Artystyczna  Rozsypaniec

Cisna 23

38-607 Cisna

NIP: 6881301264

konto bankowe: PBS O/Lesko 47 8642 1012 2003 1217 1419 0001

 

adres do korespondencji:

poste restante 38-607 Cisna 77

 

email: biuro@fundacjarozsypaniec.org

 

Prezes Fundacji:

Marta Gryczon

numer kontaktowy: 503.023.315

email: marta@fundacjarozsypaniec.org

 

Wolontariat: wolontariat@fundacjarozsypaniec.org

Kiermasz: kiermasz@fundacjarozsypaniec.org